Kavun Sulama Bakım Hasat ve Depolama

Sulama
Kavun fideleri tarlaya şaşırtıldıktan sonra iyi bir can suyu verildiğinde bitkiler uzun süre sulamay
a
ihtiyaç duymadan gelişme gösterirler
. Uygun toprak tavında ekim yapılarak kavun yetiştirilen
arazilerde de meyve oluşumuna kadar fazla sulamaya gerek yoktur. Ancak toprakta yeterli nem
yoksa aşırı olmamak üzere sulama yapılmalıdır.Meyve oluşum döneminden sonra sulamalar
sıklaştırılmalıdır.
S
ulama zamanı ve sayısı toprak tipine, toprağın su tutma kapasitesine, topraktan
kaybolan su miktarına, bitki büyümesi ve kök gelişmesi ile mevsim yağışlarına bağlıdır.
Meyve
olgunlaşma döneminde sulamalara dikkat edilmelidir. Bitkiler ve meyveler sulama s
uyuna mümkün
olduğu kadar temas ettirilmemelidir. Sulamalarda karık, damla ve yağmurlama yöntemleri
kullanılabilir. Sulamalara bitkiler verimden düşmeye başladığında son verilmelidir.
Bakım
Ekimden yaklaşık 5

15 gün sonra tohumlar çimlenerek toprak yüzeyi
ne çıkarlar. Çıkıştan sonra
uygun olan iki adet bitki ocakta bırakılarak diğerleri seyreltilir
Kalan bitkilerin kökleri çapalanarak,
boğazları toprak çekilerek doldurulur. Sıra araları yabancı ot kontrolü ve toprak yüzeyinde oluşan
kaymak tabakasının kırıl
ması için kültivatörle işlenmelidir. İlk seyreltmeden 2

3 hafta sonra bitkiler
4

5 gerçek yapraklı olunca ikinci ve son seyreltme yapılır. Her ocakta 1

2 bitki bırakılır, diğerleri
atılır. Boğaz doldurma işlemi tekrarlanır. Sıra araları kültivatörle
tekrar işlenir. Daha sonra
bitkiler büyüyüp kol atmaya başladığında tarlayı kaplamadan son kez tekrar çapalanıp boğazları
doldurulur. Sıra aralarının kültivatörle işlenmesi yararlıdır. Ancak yan köklerin çok yüzeysel
gelişmesi nedeniyle zarar görmemesi iç
in toprak işlemesi yüzeysel olarak yapılmalıdır.
İri ve kaliteli meyve alabilmek için bitkilerde uç alma ve meyve seyreltmesi yapılmalıdır. Sürgün
uçlarının koparılması vegetatif büyümeyi ve generatif gelişmeyi durdurduğu için faydalıdır. Köke
en yakın o
lan meyvelerden bir veya iki tanesinin bırakılıp diğerlerinin koparılması kalan meyvelerin
daha iri ve kaliteli olmalarını sağlar.
Hasat ve Depolama
Meyveler tam olgunlaşma devresinde hasat edilmelidir. Olgunluğa gelmiş kavunlar saplarında elle
koparılmak
veya bıçakla kesilmek suretiyle hasat edilirler. Hasat işleri sabah yapılmalı ve küçük
yığınlar halinde toplanan kavunlar güneşte fazla bekletilmemelidir. Kavunlar hemen pazara veya
depoya sevk edilmelidir. Eğer kavunlar depoda uzun süre saklanacaksa zama
n zaman ters
çevrilmelidir

0 Comments

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>